общи условия за търговци

Общи условия за ползване на сайта Turistbg.com от търговци

Търговецът има право да публикува свои авторски снимки и текстове (оферти)  и да ползва всички допълнителни услуги на сайта Turistbg.com при условие, че спазва настоящите Общи условия.

Търговецът е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация. Сайтът има право да премахва оферти на търговеца, ако прецени, че публикацията или част от нея, не отговаря на което и да е от условията, изложени в настоящите Общи условия. В такъв случай търговецът губи всички права, които е имал в сайта. Сайтът няма задължение да възстанови регистрацията на такъв търговец.

Turistbg.com не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи по време на ползването на сайта. Turistbg.com не носи отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните в сайта информации или материали. Turistbg.com изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните потребители и търговци.  Turistbg.com също така не носи отговорност при технически проблеми, които правят невъзможен достъпа до сайта на търговеца.

Търговецът няма право да публикува текстове и снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави и съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права.

Търговецът няма право да използва сайта за изпращане на рекламни съобщения;  променяне на базата данни извън личната информация;  предоставяне на част или цялата информация от базата данни,  на което и да трето лице с цел извличане лична облага или облагодетелстване,  на което и да е трето лице; създаването на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация; използването на данните на трето лице без неговото съгласие; публикуването на невярна или подвеждаща информация. При нарушаване на тези условия по преценка на администратор профилът на търговеца може да бъде изтрит, а достъпът до сайта - отказан. Подобни действия от страна на администратор не подлежат на коментар или оспорване.

Turistbg.com може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към търговците.

Търговецът  носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така търговецът носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от  търговецът или от трето лице.

Част от предоставяните от Turistbg.com услуги в сайта се заплащат съгласно действащата Тарифа.

Turistbg.com си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Turistbg.com  си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите Общи условия по всяко време, но за да влязат в сила новите Общи условия е необходимо същите да бъдат публикувани на сайта.

Ползването на услугите, предлагани от Turistbg.com, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук