Общи условия

Общи условия за ползване на turistbg.com

Общи условия за ползване на сайта Turistbg.com

Потребителят има право да публикува свои авторски снимки и текстове, да създава и да се включва в групи, да коментира публикации, да комуникира с другите потребители и да ползва всички допълнителни услуги на сайта Turistbg.com при условие, че спазва настоящите Общи условия. Може да разпространява адреса на сайта http://turistbg.com, като сам носи отговорност за верността на публикуваните данни.

Turistbg.com не носи отговорност за достоверността на публикуваните на сайта материали. В някои публикации Turistbg.com използва  материали от Уикипедия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни, видео и информация в сайта.
Turistbg.com не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Потребителят няма право да публикува:
- снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на тези снимки в този сайт;
- снимки, върху които трети лица имат защитени от закона права;
- снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
- снимки със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
- снимки със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Потребителят няма право да публикува:
- текстове със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права;
- текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
- текстове със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
- текстове със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Потребителят няма право да публикува:
- видео със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права;
- видео със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие;
- видео със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
- видео със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Turistbg.com има право да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.
Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители рекламни, обидни или вулгарни съобщения. При нарушаване на тези условия по преценка на администратор профилът на потребителя може да бъде изтрит, а достъпът до сайта - отказан. Подобни действия от страна на администратор не подлежат на коментар или оспорване.
Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес и e-mail на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта.

Turistbg.com си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание; да трие профили, снимки, текстове, видео и да отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.
Сайтът има право да премахва обяви на потребители, ако прецени, че публикацията или част от нея, не отговаря на което и да е от условията, изложени в настоящите Общи условия. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в сайта. Сайтът няма задължение да възстанови регистрацията на такъв потребител.
Turistbg.com може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така потребителят носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице.
Потребителят е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най-малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до профила му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това администратора.

Turistbg.com си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Ползването на услугите, предлагани от Turistbg.com, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук