Всички Новини Пътуванията на българи в чужбина са с близо 20 % по-малко

Пътуванията на българи в чужбина са с близо 20 % по-малко

Пътуванията на българи в чужбина са с близо 20 % по-малкоПътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2010 г. са 291.7 хил., или с 19.4% по-малко в сравнение с октомври 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт.

Намаляват пътуванията към всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът към Малта - с 84.3%, Португалия - със 78.2%, Швейцария - със 76.6%, Италия - с 69.6%, Белгия - с 67.8%, Словакия - с 66.3%, Франция - с 66.0%, Великобритания - с 65.9%, Полша - с 65.5%, Испания - с 64.8%, Русия - с 64.5%, и Кипър - с 64.0%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 55.6%, следвани от пътуванията с цел гостуване - 22.9%, почивка и екскурзия - 18.0%, и други - 3.5%.

Посещенията на чужденци в България през октомври 2010 г. са 477.2 хил. и нарастват с 5.1% спрямо същия месец на 2009 година. Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 5.0%, нарастват и посещенията с цел гостуване, както и транзитните преминавания - съответно с 10.3 и 13.7%.

Същевременно има спад при посещенията със служебна цел - с 0.5%, и по други причини - с 4.2%. Статистическите данни за пътуванията на българите в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от МВР и извадково изследване на НСИ.

Посещенията на граждани от страните-членки на ЕС нарастват общо с 1.2%, като най-голямо е увеличението при посещенията от Унгария и Словения - съответно с 51.7 и 36.7%. Намаление е отчетено при посещенията от Малта - с 42.6%, Финландия - с 36.9%, Ирландия - с 27.6%, и други.

Увеличават се и посещенията от групата "Други европейски страни"1 - с 16.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 66.0%, Русия - с 40.2%, и Република Македония - с 36.8%. През октомври 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 36.0%, следвани от транзитно преминаващите - 29.2%, със служебна цел - 18.0%, по други причини - 14.0%, и с цел гостуване - 2.8%. Данните за броя на пътуванията на граждани от ЕС представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти.

 

Източник: pariteni.bg

 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук